dievca
chlapec

Naše deti 2%

Milí rodičia, milí priatelia školy,

ďakujeme Vám za štedrosť, ktorou ste podporili náš neinvestičný fond. Vážime si a ceníme Vaše 2% z daní poskytnuté za minulý rok. 

O Vašu štedrosť a priazeň sa uchádzame opäť aj v tomto roku. Preto Vás touto cestou chceme požiadať o poskytnutie 2% z podielu dane.

Podporíte našu ďalšiu prácu, cieľom ktorej je skvalitňovanie vyučovacieho procesu a spríjemnenie školského prostredia v ktorom sa naše deti budú dobre cítiť.

 

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Naše deti, n.f.
Právna forma: neinvestičný fond
IČO: 36076813
Sídlo: Jána Valašťána Dolinského,  841 01 Bratislava

 

tlačivo - nové vyhlásenie 2024