dievca
chlapec

Školský klub detí

Školský klub detí je súčasťou našej školy a navštevovať ho môžu všetci žiaci bez obmedzenia veku s prihliadnutím na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa. Prevádzka školského klubu je ráno od 6.30 hod. do začiatku vyučovania a popoludní po skončení vyučovania do 17.00 hod.

Vychovávatelia vytvárajú deťom bezpečné prostredie, pripravujú pestrý výchovný program a venujú sa rozvoju sociálnej komunikácii detí. V prípade priaznivého počasia trávia deti časť každého popoludnia na čerstvom vzduchu.

Výchova a činnosť v školskom klube detí sa u nás realizuje v týchto činnostiach:

  • rekreačná činnosť
  • odpočinková činnosť
  • záujmová činnosť
  • príprava na vyučovanie.


Prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí. V ŠKD je k dispozícii dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarného materiálu a samozrejme hračiek.

Pri výchovnom pôsobení využívame terapeutické miestnosti nachádzajúce sa v priestoroch školy: logopedickú miestnosť, Lego miestnosť, počítačovú miestnosť, priestory telocvične a jedálne. K dispozícii sú aj športové a detské ihriská.