dievca
chlapec

Terapeuticko-relaxačná miestnosť

Miestnosť sa využíva na rozvoj životných a sociálnych zručností u detí prostredníctvom sociálno-psychologického tréningu. Životné zručnosti môžeme v širšom zmysle chápať ako spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre kvalitnejší život dieťaťa na osobnej, medziľudskej a spoločenskej úrovni.

Sociálno-psychologický tréning využíva ako metódu učenia sebazážitok v skupine. Prostredie, v ktorom sa sociálno-psychologický tréning realizuje, je dôležitou súčasťou tohto procesu. Príjemná a bezpečná atmosféra je oveľa ťažšie dosiahnuteľná v triede, ktorá sa deťom asociuje najmä s učením a skúšaním. Príjemné posedenie na kreslách a tlmené svetlo poskytujú iný druh prežívania a ľahšie navodia atmosféru dôvery, bez ktorej by účinné mechanizmy sociálno-psychologického tréningu neboli dosiahnuteľné.

Priestor je tiež využívaný ako pracovisko praktického vyučovania pre žiakov praktickej školy, kde sa učia variť čaj, kávu a pripraviť jednoduché jedlá, servírovať ich, prestierať stôl a podobne.

Miestnosť slúži aj ako čajovňa, kde sa žiaci učia spoločenskému správaniu.

DSCF2968

DSCF2971