dievca
chlapec

O nás

Naša Spojená škola sa nachádza na Dolinského ulici v Bratislave. Tvorí ju viacero zložiek.

Organizačnými zložkami Spojenej školy sú:

  • Špeciálna materská škola
  • Špeciálna základná škola
  • Základná škola pre žiakov s poruchami pozornosti a aktivity
  • Praktická škola

K našej škole patrí aj Školský klub detí 
Špeciálna základná škola, ktorá vznikla v roku 1977, je našou najstaršou zložkou.

Spojená škola poskytuje:

Vzdelanie a výchovu žiakov s mentálnym postihnutím (A, B a C variant).

Stredoškolské vzdelanie v Praktickej škole, ktorá bola zriadená v septembri 2002 pre absolventov špeciálnej základnej školy s ťažším mentálnym postihnutím (B a C variant). Pripravuje žiakov na život v rodine, v domácnosti i na prácu v chránených dielňach.

V prípravnom ročníku sa venujeme deťom po dovŕšení 6 rokov, ktoré majú špeciálno-pedagogický problém. Hravou formou ich pripravujeme na úspešné zvládnutie školskej práce v základnej alebo špeciálnej škole.

Základná škola pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti vzdeláva žiakov, ktorí majú ťažkosti zo vzdelávaním v bežnej základnej škole. V triedach je maximálne 8 žiakov, ku ktorým pedagógovia pristupujú individuálne s ohľadom na ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.

Ako prví na Slovensku sme začali vzdelávať žiakov s autizmom.

Pred a po vyučovaní môžu žiaci navštevovať Školský klub detí.