dievca
chlapec

Snoezelen terapia

Na doplnenie ponuky aktivít a využitia času najmä pre deti s ťažkým mentálnym postihnutím, kombinovaným postihnutím, pre deti s autizmom, prejavmi hyperaktivity alebo pre deti s poruchami správania slúži koncept SNOEZELEN (čítaj "snúzelen").

Snoezelen sa praktizuje v špeciálne vybavenej miestnosti, v pokojnej, uvoľnenej a príjemnej atmosfére, kde sú zmysly stimulované hudbou, svetelnými efektami, ľahkými vibráciami, príjemnými vôňami, možnosťou polohovania a bazálnej stimulácie. Miestnosť slúži na relaxáciu i na podporu aktivity. Tu sa deti môžu preniesť do sveta zvukov, svetiel a fantázie. Program sa využíva na upokojenie, odbúranie nepozornosti, agresivity alebo iného nevhodného správania.

Metóda umožňuje hľadanie nových foriem komunikácie detí pre vyjadrenie ich vlastných pocitov. V priebehu zmyslovej stimulácie sa deti učia nielen vnímať, ale aj pomenovať to, čo práve pociťujú. To obohacuje ich slovník a kultivuje ich správanie a myslenie. Profil celého projektu sa tak posúva aj k terapeutickej funkcii.

Hyperaktívnym deťom prináša pobyt v tejto miestnosti celkové upokojenie a sústredenie sa na svetelné, hmatové a auditívne podnety. Tiež má vplyv na celkový stav mentálne postihnutých detí, kde stimulácia pomocou týchto podnetov je dôležitá pre ďalší vývoj dieťaťa.