dievca
chlapec

Novinky

Marec – mesiac knihy

Žiaci našej školy si mesiac Marec ako mesiac knihy pripomenuli aj na hodinách výtvarnej výchovy. Vyrobili si papierové záložky do knihy. Námety čerpali z rozprávok, počítačových hier alebo z vlastnej fantázie.